Αθήνα, 16.03.2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 8ης Μαρτίου 2021 για τη διετία 2021–2023, συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 16 Μαρτίου 2021 ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτης Δανιάς, Εφέτης Δ.Δ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Δρακόπουλος, Πρωτοδίκης Δ.Δ.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αικατερίνη Κουτσοπούλου, Πρωτοδίκης Δ.Δ
ΤΑΜΙΑΣ:  Βασίλειος Μανιατόπουλος, Πρωτοδίκης Δ.Δ.
   
ΜΕΛΗ: Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης Δ.Δ.
  Βασίλειος Φαϊτάς, Εφέτης Δ.Δ.
  Γεώργιος Ρέκκας, Εφέτης Δ.Δ.

                                         .
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ                  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΦΕΤΗΣ Δ.Δ.                                       ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ Δ.Δ.